Weekend dla małżeństw PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wikariusz   
sobota, 13 października 2018 22:40
Ruch Spotkań Małżeńskich zaprasza na
WEEKEND DLA MAŁŻEŃSTW w dniach 16-18 listopada 2018 w CEF w Koszalinie
Zgłoszenia: tel. 600984248 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Weekend animują: Ks. Bp. Krzysztof Włodarczyk oraz 3 pary małżeńskie
Spotkania Małżeńskie mają na celu pogłębienie, odnowienie, oraz odbudowanie miłości małżeńskiej.
Prowadzone są w duchu dialogu męża i żony.
Przeznaczone dla wszystkich, bez względu na staż małżeński, którzy pragną, aby ich miłość małżeńska rozwijała się.
Są szczególnie pomocne dla par przeżywających różnego rodzaju kryzysy małżeńskie.
Jeśli nachodzą Cię refleksje:
- że dawno nie mieliście czasu tylko dla siebie…
- że chciałbyś coś poprawić w Waszej wzajemnej relacji...
- że Twój współmałżonek nie jest Ci tak bliski jak przed laty w w dniu ślubu?
- jeśli tracisz nadzieję, że może być lepiej ale jesteś gotów coś zrobić aby to zmienić?
Może znasz jakieś małżeństwo które warto poinformować?
ZAPRASZAMY!

Więcej inf. i świadectwa uczestników na ogólnopolskiej stronie: www.spotkaniamalzenskie.pl

Poprawiony: sobota, 13 października 2018 22:41
 
List KEP 7.10.2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wikariusz   
niedziela, 07 października 2018 20:42

Jeśli ktoś chciałby powrócić myślą do dzisiejszego (7.10.2018) Listu KEP o ojcostwie, poniżej zamieszczamy tekst:

List Konferencji Episkopatu Polski

zapowiadający obchody XVIII Dnia Papieskiego

pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!Biblijny opis stworzenia Ewy, zaczerpnięty z Księgi Rodzaju, jest obrazem planów Boga względem człowieka. Bóg powołuje go do istnienia z miłości i jednocześnie ku niej kieruje (por. Familiaris consortio 11). Człowiek zaś, odkrywając zaszczepioną w nim przez Stwórcę potrzebę miłości, przeżywa ją we wspólnocie małżeńskiej. Jej sakramentalny i nierozerwalny charakter, jako związku pomiędzy mężczyzną i kobietą, potwierdził zaś Jezus w dialogu z faryzeuszami opisanym w odczytanej przed chwilą Ewangelii wg św. Mateusza. Małżeństwo w zamyśle Bożym staje się rodziną, gdzie małżonkowie podejmują rolę ojca i matki. Tematowi ojca chcemy poświęcić XVIII Dzień Papieski, który w jedności z papieżem Franciszkiem, będziemy przeżywali już za tydzień, w niedzielę 14 października, pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”.  1. Ojcostwo w Objawieniu według nauczania św. Jana Pawła II

Pełnię objawienia Boga jako Ojca przyniósł Jezus Chrystus. Jego wyjątkowa relacja z Ojcem opiera się na miłości, którą Bóg uroczyście wyznał swemu Synowi podczas chrztu w Jordanie (por. Mk 1,9-11) i w akcie przemienienia na górze Tabor (por. Mk 9,2-8). Chrystus w dialogu z Ojcem odpowiada na nią czułym słowem Abba (por. Mk 1,36), które możemy oddać jako Tato, Tatusiu, Drogi Ojcze. Tym wyrażeniem Pan Jezus ujawnia również najgłębszy szacunek wobec Ojca, pełną pokoju i wzajemnego zrozumienia więź oraz całkowite i dobrowolne oddanie siebie do ojcowskiej dyspozycji w dziele zbawienia. Według św. Jana Pawła II „istnieje wzajemność pomiędzy Ojcem i Synem w zakresie tego, co wiedzą o sobie (por. J 10, 15), tego, kim są (por. J 14, 10), tego, co czynią (por. J 5, 19; 10, 38) oraz tego, co posiadają” (Więź Jezusa z Ojcem – objawienie tajemnicy trynitarnej, Audiencja generalna, 10 marca 1999). Głęboka Ojcowsko-Synowska relacja rodzi pewność, iż Syn zawsze będzie wysłuchany przez Ojca.

Tajemnicę Boga jako Ojca, który stanowi wzór dla ojcostwa ziemskiego, ukazał nam św. Jan Paweł II w cyklu katechez wygłoszonych w 1999 roku. Za najważniejszą cechę ojcostwa Boga Papież Polak uznał „zdolność do nieskończonej miłości, do ofiarowania się bez zastrzeżeń i bez miary” (Więź Jezusa z Ojcem…). Wyrazem szczególnie głębokiej, trwałej i współczującej ojcowskiej miłości Boga wobec człowieka były zaś Jego zbawcze interwencje w dziejach Narodu Wybranego.  1. Św. Jan Paweł II o ojcostwie ludzkimMężczyzna, ukazując i przeżywając na ziemi ojcostwo samego Boga – jak pisał św. Jan Paweł II w Familiaris consortio – powołany jest do zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim członkom rodziny. Spełni to zadanie przez wielkoduszną odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki, przez troskliwe pełnienie obowiązku wychowania, dzielonego ze współmałżonką, przez pracę, która nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza ją w spójni i stałości, przez dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego” (FC 25).

Bezsprzecznie ojciec odgrywa istotną rolę w rozwoju osobowości dziecka, pozwalając mu odkryć jego tożsamość płciową, poczucie własnej wartości, a poprzez stawiane wymagania i wyznaczane obowiązki daje mu możliwość usamodzielnienia się w życiu. Stąd też św. Jan Paweł II wskazywał, iż „współcześnie [istnieje] zapotrzebowanie na ojców, którzy potrafią pełnić swoją rolę, łącząc czułość z powagą, wyrozumiałość z surowością, koleżeństwo z autorytetem” (Święty Józef – człowiek pracy i modlitwy, „L`Osservatore Romano” nr 3 (39) 1983).

Fundamentalny jest również udział ojca w procesie rozwoju wiary dziecka. Kształtuje bowiem ono obraz Boga poprzez przykład zachowań swojego ojca. Nawiązał do tego Ojciec Święty w swoim dziele pt. Dar i Tajemnica: „Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego Ojca na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym.” (Dar i Tajemnica, Kraków 2005, s. 23). Może dlatego też po latach Papież Polak pytał: „A wy, ojcowie, czy umiecie modlić się z waszymi dziećmi, z całą wspólnotą domową, przynajmniej od czasu do czasu? Wasz przykład — prawego myślenia i działania — poparty wspólną modlitwą jest lekcją życia (…) Pamiętajcie: w ten sposób budujecie Kościół” (FC 60).  1. Ojcostwo a patriotyzmOjcostwo silnie wiąże się z postawą patriotyzmu. „Ojczyzna – jak pisał św. Jan Paweł II w dziele pt. Pamięć i tożsamość – to poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach” (Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 66). Przeżywając setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, stawiamy sobie pytanie – jak to dziedzictwo zachować i przekazać? Odpowiedź wydaje się prosta i trudna zarazem – może się to dokonać przede wszystkim przez silną rodzinę. Dziś więc patriotyzm to troska o rodzinę opartą na silnym fundamencie miłości mężczyzny i kobiety, którzy odkrywają powołanie do macierzyństwa i ojcostwa, otwierając się na dar potomstwa. Przyjęcie daru życia, jak i obowiązek wychowania dziecka, spoczywają zarówno na kobiecie, jak i mężczyźnie. Z jednej strony ojciec nie może być tu wykluczany, z drugiej zaś – sam nie może zwalniać się z tej odpowiedzialności.  1. Problemy i wyzwania współczesnych ojcówDzisiaj, niestety, jesteśmy wielokrotnie świadkami kryzysu tożsamości ojca. Wiąże się on często z kryzysem męskości. Przejawia się przede wszystkim w niedojrzałości duchowej i emocjonalnej, w niezaradności oraz w braku pewności siebie. Niebezpieczna jest też postawa swobodnego używania życia oraz lęk przed zawieraniem trwałych związków i podejmowaniem decyzji na całe życie. Bolesne konsekwencje dla żony i dzieci rodzi sytuacja, gdy ojciec niejednokrotnie bardziej utożsamia się z wykonywanym zawodem lub firmą niż własną rodziną. Nie można nie wspomnieć w tym miejscu o fizycznym braku ojca w rodzinie spowodowanym przez wyjazd w celach zarobkowych, a „jak uczy doświadczenie, nieobecność ojca powoduje zachwianie równowagi psychicznej i moralnej oraz znaczne trudności w stosunkach rodzinnych” (FC 25).

Karol Wojtyła w dramacie zatytułowanym Promieniowanie Ojcostwa wskazuje drogę do przezwyciężenia kryzysu ojcostwa: „Po jakimś długim czasie zdołałem zrozumieć, że nie chcesz, ażebym był ojcem, nie stając się dzieckiem. Dlatego właśnie przyszedł na świat Twój Syn” (Promieniowanie ojcostwa [w:] K. Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1999, s. 263). W Chrystusie stajemy się dziećmi naszego Ojca w niebie, samotność i niepewność ustępują miejsca więzi i poczuciu stabilizacji. Mężczyzna w ten sposób odkrywa autentyczny obraz Ojca, który może realizować swoim życiem, nawet w sytuacji braku właściwych wzorców wyniesionych z domu rodzinnego.  1. Przesłanie XVIII Dnia PapieskiegoPrzeżywany już za tydzień XVIII Dzień Papieski jest okazją, aby wyrazić wdzięczność wszystkim ojcom, którzy gorliwie realizują trud wychowania swych dzieci, objawiając im tym samym Ojcostwo Boga. Jesteście przykładem i inspiracją dla tych, którzy poszukują wzorów do naśladowania. Naszym pasterskim sercem ogarniamy wszystkich, którzy w swoim życiu nie doświadczyli autentycznej miłości Ojca. Poprzez modlitwę Kościoła, głoszenie Słowa Bożego i doświadczenie wspólnoty pragniemy ukazać wam ojcostwo Boga, od którego bierze początek wszelkie ojcostwo na ziemi (por. Ef 3,15). Zachęcamy, aby mężczyźni poprzez pielęgnowanie synowskiej relacji do Boga dojrzewali do roli męża i ojca w rodzinie oraz w tym powołaniu nieustannie się doskonalili.

W trud wychowania młodego pokolenia Polaków włącza się już od osiemnastu lat Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Stypendia wypłacane blisko dwóm tysiącom uczniów i studentów z całej Polski pozwalają im rozwijać swoje dary i talenty. W przyszłą niedzielę, podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych, będziemy mogli wesprzeć materialnie ten wyjątkowy, konsekwentnie budowany przez nas wszystkich pomnik wdzięczności św. Janowi Pawłowi II. Wierzymy, że stypendyści będą w przyszłości świadkami wartości duchowych, rodzinnych i patriotycznych w duchu nauczania Papieża Polaka.

Na czas przeżywania XVIII Dnia Papieskiego udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi

obecni na 379. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,

Janów Podlaski-Siedlce, 7-9 czerwca 2018 r. 

+ Krzysztof Włodarczyk

Wikariusz Generalny

Poprawiony: niedziela, 07 października 2018 20:47
 
Transitus 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wikariusz   
środa, 03 października 2018 18:58

3 października br. w naszym franciszkańskim kościele odbyło się tradycyjne nabożeństwo "Transitus", upamiętniające przejście (łac. transitus) św. Franciszka z ziemi do nieba. Uroczystość była poprzedzona przygotowującym triduum, podczas którego w ramach kazań na Mszy św. wieczornej wierni poznawali charakterystyczne cechy duchowości św. Franciszka, płynące z jego pism.
Nabożeństwu "Transitus" przewodniczył o. proboszcz Paweł Kaczmarski. Udział wzięła wspólnota klasztorna oraz członkowie III Zakonu Świętego Franciszka, a także Siostry Serafitki, Siostry Sercanki i wierni świeccy w różny sposób związani z duchowością Biedaczyny z Asyżu. Diakonię muzyczną stanowił parafialny Chór pod dyrekcją organisty p. Rafała Batora.
Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Krzysztof. Mówił o św. Franciszku jako przykładzie do naśladowania i orędowniku u Boga.
Nabożeństwo jest skomponowane z tekstów z XIII-wiecznych "Wczesnych Źródeł Franciszkańskich", a także śpiewów (Psalm i pieśni) i oracji. Niemal w całości odbywa się w półmroku, przy blasku świec, a kończy się błogosławieństwem i ucałowaniem Relikwii św. Franciszka.
Po nabożeństwie miał miejsce poczęstunek dla obecnych w kościele osób konsekrowanych.
Więcej zdjęć w galerii naszej strony.

Poprawiony: środa, 03 października 2018 20:54
 
KANCELARIA PARAFIALNA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wikariusz   
niedziela, 30 września 2018 12:43

Kancelaria parafialna czynna w piątek, 05 września od godz. 16:00 do 17:30.

Poprawiony: niedziela, 30 września 2018 12:44
 
BŁOGOSŁAWIENIE ZWIERZĄT PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wikariusz   
niedziela, 30 września 2018 12:41

4 października o godz. 16:45 na placu przed klasztorem odbędzie się błogosławienie zwierząt. Zapraszamy  sympatyków zwierząt wraz ze swoimi pupilami. Prosimy również o zadbanie o bezpieczeństwo np. żeby psy były na smyczy i w kagańcu.

„Warto wspomnieć, że zwyczaj błogosławienia zwierząt jest ściśle związany ze wspomnieniem św. Franciszka z Asyżu przypadającym na 4 października, który szczególnie ukochał wszystkie stworzenia i nazywał je  naszymi mniejszymi braćmi.”

Poprawiony: niedziela, 30 września 2018 12:42
 
Ogłoszenia duszpasterskie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wikariusz   
piątek, 03 sierpnia 2012 15:01

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXVIII Niedziela Zwykła – 14 października 2018 r.

DZIEŃ PAPIESKI

W dzisiejszą niedzielę  w całej Polsce obchodzimy XVIII Dzień Papieski – pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. Ten dzień połączony jest ze zbiórką ofiar na stypendia dla zdolnych i ubogich uczniów z małych miejscowości i obszarów wiejskich dlatego po każdej mszy św. zbieramy dobrowolne ofiary na ten cel.

MSZA ŚW. MŁODZIEŻOWA

Msza święta młodzieżowa w każdą niedzielę o godz. 18:00. Natomiast spotkania w sobotę o 19:00. Zapraszamy młode osoby na spotkania.

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI DZIECKA URTACONEGO

W poniedziałek na Mszy Świętej o godz. 18:00 będziemy się modlić w intencji Dzieci Utraconych oraz ich rodziców.

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

Serdecznie zapraszamy dorosłych i młodzież przez cały miesiąc październik  na modlitwę różańcową o godz. 17.30. Różaniec dla dzieci w poniedziałek  i piątek o  godz. 16:30.

PRASA KATOLICKA i KALENDARZ

Pod chórem jest wyłożona prasa katolicka. Zachęcamy do lektury najnowszego numeru „Gościa Niedzielnego” natomiast w kancelarii można zakupić diecezjalny kalendarz ścienny na 2019 r. w cenie 10 zł.

NABOŻEŃSTWA WYPOMINKOWE

Zbliża się miesiąc listopad – szczególny czas pamięci i modlitwy za naszych bliskich zmarłych. Z tyłu kościoła wyłożone są druki na nabożeństwa wypominkowe. Druki wypełnione wyraźnie, drukowanymi literami prosimy składać w kancelarii parafialnej tam każdy otrzyma informację o dniu w którym będą wymieniani w modlitwie ich zmarli. Jednocześnie przez cały miesiąc listopad o godz. 18.00 sprawować będziemy Mszę św. Gregoriańską za wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach. Pamiętajmy w modlitwie o naszych drogich zmarłych.

PUSZKA INWESTYCYJNA

W zeszłą niedzielę  na inwestycje w naszej parafii zebraliśmy 2264 zł. Za każdy dar Bóg zapłać.

SPOTKANIE FZŚ

W przyszłą niedzielę o godz, 10:00 modlić się będziemy w intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

TYDZIEŃ MISYJNY

W przyszłą niedzielę rozpoczniemy w Kościele tydzień modlitwy w intencji misji i misjonarzy pracujących na misjach „ad gentes”, szczególnie polecać będziemy Bogu franciszkańskich misjonarzy pracujących na różnych kontynentach. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest w całym kościele na wsparcie misji.

W parafiach naszego dekanatu Kołobrzeg organizowana jest zbiórka żywności ( ryż , makaron, konserwy), chemii gospodarczej ( proszki do prania, środki czystości ) oraz przyborów szkolnych dla Polaków w rejonie solecznickim na Litwie. Dary można przynosić do zakrystii do 2 listopada. Nie przyjmujemy używanych ubrań i książek.

WEEKEND DLA MAŁŻEŃSTW

Zapraszamy na WEEKEND DLA MAŁŻEŃSTW w dniach 16-18 listopada 2018 w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie

Zgłoszenia: tel. 600984248 lub e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Weekend animują: Ks. Bp. Krzysztof Włodarczyk oraz 3 pary małżeńskie

 

Spotkania Małżeńskie mają na celu pogłębienie, odnowienie, oraz odbudowanie miłości małżeńskiej.

Prowadzone są w duchu dialogu męża i żony.

Przeznaczone dla wszystkich, bez względu na staż małżeński, którzy pragną, aby ich miłość małżeńska rozwijała się.

Są szczególnie pomocne dla par przeżywających różnego rodzaju kryzysy małżeńskie.

Jeśli nachodzą Cię refleksje:

- że dawno nie mieliście czasu tylko dla siebie…

- że chciałbyś coś poprawić w Waszej wzajemnej relacji...

- że Twój współmałżonek nie jest Ci tak bliski jak przed laty w w dniu ślubu?

- jeśli tracisz nadzieję, że może być lepiej ale jesteś gotów coś zrobić aby to zmienić?

 

Może znasz jakieś małżeństwo które warto poinformować?

 

ZAPRASZAMY!

Więcej inf. i świadectwa uczestników na ogólnopolskiej stronie: www.spotkaniamalzenskie.pl

KRONIKA ŻAŁOBNA

Naszej parafialnej modlitwie polecają się zmarli:

Śp. Maria WINIARSKA, l. 81,

Śp. Kazimierz BARTYZEL, l. 61.

 

Dobry Jezu…

Poprawiony: niedziela, 14 października 2018 10:13
 
PIELGRZYMKA DO SKRZATUSZA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wikariusz   
sobota, 08 września 2018 08:21

Zapraszamy na diecezjalną pielgrzymkę do Skrzatusza 15 września (młodzież) i 16 września (starsi). Zapisy starszych wraz z wpłatą 35 zł przyjmowane są w zakrystii i w kancelarii. Młodzież zapisuje się u katechetów (20 zł).

Poprawiony: sobota, 08 września 2018 08:22
 
ODPUST PARAFIALNY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wikariusz   
sobota, 08 września 2018 08:19

Pragniemy wszystkich zaprosić na parafialną uroczystość odpustową Podwyższenia Świętego Krzyża, która przypada w piątek,

14 września. W tym dniu Uroczysta Suma odpustowa o godz. 18.00, której przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi o. Jan

Maciejowski – Minister Prowincjalny naszej wspólnoty zakonnej. Niech to będzie nasze wspólne świętowanie.

Poprawiony: sobota, 08 września 2018 08:20
 
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wikariusz   
sobota, 08 września 2018 08:17

W Bazlice rozpocznie się ostatnia w tym roku edycja Kursu Przedmałżeńskiego.

Odbywa się on w każdą środę godz. 19.00 w Bazylice Kołobrzeskiej. Zachęcamy wszystkich młodych, którzy zamierzają zawrzeć

sakramentalny związek małżeński w najbliższej przyszłości do wzięcia udziału w rozpoczynającym się kursie.

Poprawiony: sobota, 08 września 2018 08:18
 
«pierwszapoprzednia123456następnaostatnia»

Polish Arabic Chinese (Traditional) Czech Danish English French German Greek Hebrew Italian Russian Spanish Swahili Yiddish